Dasar Kualiti

HTAJ komited dalam menyediakan perkhidmatan rawatan yang berkualiti dalam memenuhi keperluan pelanggan. HTAJ akan melaksanakan penambahbaikan yang berterusan bagi meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008.

Cetak