Objektif

Menyediakan perkhidmatan diagnostik, rawatan dan rehabilitasi yang cekap, berkesan dan berterusan ke arah meningkatkan liputan dan mutu rawatan kepada pesakit yang menyeluruh.

Cetak